C. Castellar, 62 - 17490 Port de Llançà - +34 972 380 295 - restaurant@elvaixell.com